Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)

Śledzimy budowę CeNT II.2

Dzięki uprzejmości pracowników Wydziału Fizyki możemy śledzić postęp prac w budowie drugiego etapu budynku Wydziału Fizyki (CeNT II.2). Zdjęcia dostępne są tu i tu.

Projekt „Centrum Nowych Technologii ‘Ochota’ – drugi etap budowy budynku Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT II.2)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko